[blocksy-content-block id=”479″]

Društvo Vintage

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŠTVA VINTAGE

SPLOŠNO

Splošni pogoji Vintage, društvo za ohranjanje in razvoj swing ion rockabilly kulture (v nadaljevanju Društvo Vintage)) urejajo način poslovanja Društva Vintage in zavezujejo vsakega, ki je z Društvom Vintage v pogodbenem razmerju.

Pogodbeno razmerje med Društvom Vintage, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.vintage.si oz. jo izpolni na recepciji. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med Društvom Vintage in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji.

INFORMACIJE

Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju tečajev, učitelju, ki vodi tečaj in ceni tečajev lahko dobite na spletni strani www.vintage.si ali po telefonu 031/307 422 (ALEŠ). Pišete nam lahko na info@vintage.si.

VPIS IN PLAČILO

Ob vpisu izpolnite prijavnico s svojimi podatki, ki jih vnesemo v informacijski sistem v evidenco tečajnikov.

V izbrano skupino se vpišete tako, da vplačate navedeni znesek šolnine po veljavnem ceniku, do pričetka tečaja.

Vplačilo velja za določeno število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru, da ob kontroli plačila pri začetku druge vaje ugotovimo, da nimate poravnan izbran program, si pridržujemo pravico, da do poravnanega plačila pri aktivnostih, ne morete sodelovati. V primeru nadaljevanja programa mora biti šolnina poravnana najkasneje do pričetka druge vaje, sicer udeleženec ne more sodelovati pri nadaljnih aktivnostih. Prispevek lahko poravnate ob vpisu z gotovino ali z nakazilom na naš TRR.

CENIK STORITEV

Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.vintage.si.

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.Posameznik se tečajev in aktivnosti udeležuje na lastno odgovornost. Društvo Vintage in njegovi prostovoljci / pogodbeniki, ki izvajajo tečaje in aktivnosti oziroma pomagajo pri izvedbi le teh, ne prevzemajo nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale pri izvajanju tečajev / aktivnosti. Z vpisom na tečaje/aktivnosti in potrditvijo splošnih pogojev udeleženec potrjuje, da sam nosi odgovornost za nezgodo oziroma za poškodbo sebe ali drugih udeležencev, prav tako nosi odgovornost za izgudo ali krajo predmetov. V naštetih primerih sam nosi odgovornost za nastalo stroške.

URNIK

Urnik tečajev je objavljen na spletni strani www.vintage.si. Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. Pridržujemo si pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje tečaja v primeru, da ni vpisano zadostno število tečajnikov.  V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da posamezna vaja tečaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in le-to nadomestimo po urniku z zamikom v naslednjem tednu.

Vsi tečaji trajajo skozi celotno šolko leto in so razdeljeni na sklope. Posamezen sklop traja 8  oziroma 12 plesnih vaj (odvisno od kraja izvajanja tečajev in od plesne zvrsti), plesne vaje pa načeloma potekajo 1x na teden.

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI IN VRAČILO ŠOLNINE

Že vplačano šolnino vračamo v celoti v naslednjih primerih:

 –  v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila udeleženih

Že vplačano šolnino obračunamo kot dobropis za naslednji sklop vaj v naslednjih primerih:

–       v primeru bolezni na podlagi zdravniškega potrdila obračunamo v celoti neizkoriščen del vadnine v naslednjem plačilnem obdobju (če odsotnost traja več kot 3 vaje in je bila odsotnost pisno sporočena na drustvo@vintage.si)

Sporočanje odsotnosti:

Odsotnost je potrebno napovedati na prvi dan odsotnosti, obvezno pred pričetkom vaj, kasnejših zahtevkov za vračilo vplačane šolnine, na podlagi odsotnosti na vajah ne obravnavamo. Na podlagi pisne napovedi odsotnosti na prvi dan odsotnosti in hkrati na podlagi zdravniškega potrdila o hujši bolezni ali poškodbi, ki traja dlje kot 3 vaje stopnje tečaja. Potrdilo prinesete ob zaključku odsotnosti. Znesek se obravnava kot dobropis delno, s tem da se odštejejo že opravljene vaje te stopnje tečaja.

Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo.

POGOJI plačila v OBROKIH

Plačilo v 2. obrokih (začetni tečaj Ljubljana)

 • Društvo Vintage omogoča  članu društva plačilo prispevka tečaja v 2. mesečnih obrokih.
 • Vsak tečaj je sestavljen iz 8 vaj, praviloma se znesek poravna na 1. in 5. vaji posameznega tečaja.
 • V primeru, da 2. obroka ne boste plačali najkasneje na 8. vaji tečaja, se bo zgoraj navedenemu članu društva poslalo opomin za plačilo.
 • S prijavo na tečaj in plačilom 1. obroka ste potrdili rezervacijo svojega mesta na tečaju in se obvezujete, da boste tečaj poravnali v celotnem znesku.
 • Upoštevanje odsotnosti: na podlagi pisne napovedi odsotnosti na prvi dan odsotnosti in hkrati na podlagi zdravniškega potrdila o hujši bolezni ali poškodbi, ki traja dlje kot 3 vaje stopnje tečaja. Potrdilo prinesete ob zaključku odsotnosti. Znesek se vrača delno, s tem da se odštejejo že opravljene vaje te stopnje tečaja. Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo.

Plačilo v 3. obrokih

 • Društvo Vintage omogoča  članu društva plačilo prispevka tečaja v 3. mesečnih obrokih.
 • Vsak tečaj je sestavljen iz 12 vaj, praviloma se znesek poravna prvi teden v mesecu.
 • V primeru, da 2. ali 3. obroka ne boste plačali najkasneje na 10. vaji tečaja, se bo zgoraj navedenemu članu društva poslalo opomin za plačilo.
 • S prijavo na tečaj in plačilom 1. obroka ste potrdili rezervacijo svojega mesta na tečaju in se obvezujete, da boste tečaj poravnali v celotnem znesku.
 • Upoštevanje odsotnosti: na podlagi pisne napovedi odsotnosti na prvi dan odsotnosti in hkrati na podlagi zdravniškega potrdila o hujši bolezni ali poškodbi, ki traja dlje kot 3 vaje stopnje tečaja. Potrdilo prinesete ob zaključku odsotnosti. Znesek se vrača delno, s tem da se odštejejo že opravljene vaje te stopnje tečaja. Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo.

OBVEŠČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI

Društvo Vintage po elektronski pošti na vse naslove navedene v prijavnici občasno obvešča udeležence o izvajanju aktivnosti v zvezi s svojo redno in dodatno ponudbo.

V PRIMERU VIŠJE SILE (epidemije, pandemije, vojne, naravnih katastrof…)

V primeru nastopa višje sile, to je okoliščin, ki so neodvisne od volje Društva Vintage in jih ta ni mogel preprečiti, niti odpraviti ali se jim izogniti, in zaradi katerih Društvo Vintage. določenega tečaja ne more izvesti na način ali v obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno, Drušrvo Vintage ne odgovarja za škodo ter denarja od že vplačanih vadnin ne vrača. V kolikor bo mogoče, se vsi tečaji izvajajo preko spletnih povezav (Skype, Zoom, Facebook, Youtube…) in potekajo po urniku in se smatrajo kot redne vaje. V primeru, da izvajanje tečajev preko spletnih povezav ne bo mogoče, potem se udeležencu izda vrednosti bon (v znesku neizkorišenih vaj), ki ga lahko izkoristi v roku 12 mesecev od končane razglasitve višje sile.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZAŠČITA ZASEBNOSTI

Društvo Vintage vse pridobljene podatke, ki jih udeleženci posredujejo ob vpisu na recepciji, vpisu na tečaje/aktivnosti preko spletne strani ali na kateri koli drugi način obravnava zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen za katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo udeleženci.

Društvo Vintage od udeležencev za namene vpisa v svoje programe in aktivnosti, razporejanja v skupine, zaračunavanje prispevkov (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Društva Vintage.« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da Društvo Vintage osebne podatke udeleženca obdeluje in uporablja z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine, vodenje evidence članstva, korespondenco med društvom in udeležencem ter obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Društva Vintage ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se udeleženec nahaja.

V času tečajev, delavnic, preplesavanj, plesnih večerov in ostalih aktivnostih, ki potekajo v sklopu organizacije Društva Vintage bomo občasno fotografirali ter snemali foto, video in avdio material. Omenjeni material bomo uporabljali v promocijske namene. Z vpisom in sodelovanjem na tečaju ali aktivnostih Društva Vintage obiskovalec Društvu Vintage dovoljuje uporabo in objavo foto, video in avdio gradiva v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih društva. Prav tako je obiskovalec ob vsakem fotografiranju, snemanju predhodno obveščen, tako mu je dana možnost, da se predčasno odmakne, v kolikor ne želi biti na omenjenem materialu.

S prijavo na novičke ali kateregakoli obrazca, ki je na spletni strani www.vintage.si ali ob izpolnitvi in podpisu pristopne izjave (vpisnega lista, se z navedbo lastnega elektronskega naslova in soglašanjem z obveščanjem preko elektronske pošte obiskovalec naroči na prejemanje elektronskih novic. V primeru, da ne želite več prejemati elektronskih novic, se lahko odjavite tako, da sledite navodilom na prejetih novičkah (kliknete na povezavo »Odjava« na dnu sporočila) oz. pošljete Odjava na naslov drustvo@vintage.si.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na strani www.vintage.si ali kako drugače (preko e-pošte, telefona, pristopni izjavi članstva ipd.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke bo Društvo Vintage varovalo in preprečevalo njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani Društva Vintage pooblaščene osebe.

Spletna stran uporablja »piškotke«. Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Prejeti podatki se shranijo na strežnik, so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične namene. Piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode.

S potrditvijo splošnih pogojev Društva Vintage udeleženec izrecno izjavlja: 

 • da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke
 • je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov, da lahko poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov, in sicer s z elektronskim sporočilom na naslov drustvo@vintage.si.
 • da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki obdelovali izključno s strani Društva Vintage in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
 • da je seznanjen, Društvo Vintage osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,
 • da je seznanjen, da programi Društva Vintage lahko potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Društvo Vintage je Aleš Kolar, ki je dosegljiv na info@vintage.si.

VELJAVNOST

Predmetni splošni pogoji poslovanja Društva Vintage veljajo od avgusta 2022.